Användarvillkor

1 Generellt

1.1 Vinyadmedia.se tillhandahåller en prenumerationstjänst på nätet via Vinyadmedia.se. Genom att använda autolikes kommer du att få likes på alla nya bilder på Instagram.

1.2 Dessa användarvillkor gäller för avtal mellan Vinyadmedia.se och användaren avseende tjänsten.

1.3 Dessa villkor utgör tillsammans det gällande avtalet mellan användaren och Vinyadmedia.se. För att få tillgång till tjänsten måste användaren läsa och godkänna avtalet.

1.4 När avtalet ingås kommer Vinyadmedia.se att skicka en bekräftelse på detta till den e-postadress som användaren har angett i samband med användarens registrering av ett användarkonto enligt punkt 4 nedan.

2 Omfattning av tjänster

2.1 Tjänsten ger användaren tillgång till Vinyadmedian.se-prenumerationer och engångsbetalningar för automatiserade processer.

3 Tillgång till tjänsten

För att få tillgång till tjänsten måste användaren registrera ett användarkonto på nätbutiken (se även punkt 4 nedan),

4 Registrering, användarnamn och lösenord

4.1 Ett användarkonto kan registreras på nätbutiken.

4.2 Användaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas är korrekta vid registreringstillfället. Vid registrering får användaren endast ange uppgifter om egna betalnings- och kreditkort.

4.3 Vid registrering måste användaren ange användarnamn och lösenord (härefter “inloggningsinformation”). Användarens inloggningsinformation är personlig och får inte användas av andra. Användaren måste förvara sin inloggningsinformation på en säker plats så att andra inte kan få obehörig tillgång till den. Användaren är ansvarig för all användning av sitt användarkonto som sker genom användning av användarens inloggningsinformation.

4.4 Om användaren misstänker olovlig användning av sin inloggningsinformation, måste användaren omedelbart meddela Vinyadmedia.se och byta lösenord.

5 Avgifter och betalning

5.1 Avgifter för användning av Tjänsten ska betalas enligt den aktuella prislistan som finns tillgänglig på Nätbutiken.

5.2 Betalning för prenumerationen sker i förväg varje månad

5.3 Användaren måste betala för prenumerationen via betalningsmedlet som erbjuds av Vinyadmedia.se på nätbutiken. Användaren åtar sig att underteckna nödvändiga dokument och ha tillräckliga medel för betalning tillgängliga via valt betalningssätt vid varje betalningsdatum.

5.4 Betalningsalternativ/Betalningsvillkor

Kortbetalning

Vi använder Stripe för säkra kortbetalningar. Läs mer om Stripe här: https://stripe.com/

Vipps

Betala enkelt och smidigt med din telefon via Vipps. Läs mer om Vipps här: https://vipps.no

5.6 Uppsägning av avtal

 

Det finns ingen bindningstid och om du önskar att stoppa avtalet om fast dragning.

6 Anpassningar och ändringar

6.1 Vinyadmedia.se förbehåller sig rätten att ändra avgifter och andra villkor för tjänsten. Ändringen måste meddelas användaren senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Vid sådana ändringar har användaren rätt att säga upp prenumerationen med verkan från den dag ändringen träder i kraft. Om användaren inte säger upp prenumerationen innan ändringen träder i kraft, ska det anses som ett godkännande av ändringen. Ändringar som uppenbart är till förmån för användaren gäller omedelbart utan uppsägningsrätt för användaren.

6.2 Vid uppsägning av användaren enligt denna klausul 6, och användaren har betalat för en period efter slutet av prenumerationen, kommer Vinyadmedia.se att återbetala det överskjutande beloppet inom trettio (30) dagar från slutet av prenumerationen. Information till användare om ändringar och återbetalningar.

7 Ångerrätt

 

Genom att ingå detta avtal samtycker Användaren till att Tjänsten levereras direkt och att innehållet på Nätbutiken omedelbart görs tillgängligt för Användaren. Om Användaren har ingått detta avtal och leveransen av tjänsten har påbörjats, men användaren inte längre önskar använda Tjänsten eller vara bunden av Avtalet, måste Användaren säga upp Avtalet enligt punkt 8 nedan av produkten, samtidigt ge vinyadmedia.se ett tydligt meddelande om detta via chatt eller e-post [email protected].

Det är 14 dagars ångerrätt från första dagen vid leverans av prenumeration – och efter leverans av enstaka tjänster (30 minuter) – och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka följare eller likes vid utnyttjande av ångerrätten.

Användaren ska få pengar insatta på kontot inom 3 dagar.

8 Avtalets varaktighet och uppsägning

8.1 Prenumerationsavtal för tjänsten tecknas för en prenumerationsperiod på en (1) månad och förlängs automatiskt med en (1) månad åt gången tills användaren eller Vinyadmedia.se säger upp prenumerationen i enlighet med dessa villkor. Vid uppsägning avslutas prenumerationen vid slutet av den senast betalda perioden.

Det finns ingen bindningstid för avtalet, och det kan avslutas på mina sidor eller genom att kontakta oss på [email protected].

8.2 Om användaren önskar säga upp avtalet under gratisperioden, kommer likes att upphöra med omedelbar verkan.

8.3 Utöver det ovanstående ska Vinyadmedia.se ha rätt att avbryta avtalet med omedelbar verkan, och samtidigt göra tjänsten otillgänglig för användaren, om: (a) användarens betalning är försenad med minst sju (7) dagar (se punkt 6.7); (b) användaren är insolvent eller det finns skälig anledning att tro att användaren kan bli insolvent; (c) olaglig användning av tjänsten sker, eller det finns skälig anledning att tro att sådan olaglig användning förekommer;

9 Tvister

Om användaren, av någon anledning, är missnöjd med tjänsten, kan användaren självklart kontakta Vinyadmedia.se för att lämna in ett klagomål.

Klagomål ska riktas till säljaren inom rimlig tid, jfr. punkt 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas, kan köparen ta kontakt med Konsumentverket för medling. Konsumentverket är tillgängligt på telefon 23 400 600 eller www.konsumentverket.se.

Europeiska kommissionens klagomålsportal kan också användas om du vill lämna ett klagomål. Det är särskilt relevant om du är en konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomålet lämnas in här: http://ec.europa.eu/odr.

10 Kontaktinformation

Användaren kan kontakta Vinyadmedia.se på [email protected]

Webbplatsen ägs och publiceras av:

931 477 358

Adress: Dælengenggata 31, Oslo

0567

Stags AS

E-post: [email protected]